Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest, poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.
W/w informację składa się na formularzu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Osoby, które zakończyły wykorzystywanie wyrobów azbestowych również są zobowiązane do złożenia informacji na odpowiednim formularzu.
Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:
  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (w przypadku osób fizycznych - burmistrzowi),
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032 r.
Formularz można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze.


Zdjęcie


Chróścina