Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019


złóż wniosek ...

Przypominamy, iż od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu.

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.


Zdjęcie


Chróścina