Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
KATARZYNA MAKSYMCZUK


Kandydatka na Radną do Rady Powiatu

LISTA NR 13 POZYCJA NR 6

Od urodzenia zamieszkuję Ziemię Górowską.
Od wielu lat pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze. Jestem społecznikiem zaangażowanym w życie Gminy i Powiatu, od kilku lat sprawuję funkcję sołtysa wsi Chróścina.
W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej oraz działalności społecznej poznałam najważniejsze problemy mieszkańców. W moim przekonaniu troska o sprawy lokalne i jakość zarządzania na szczeblu samorządowym mają największy wpływ na poziom naszego codziennego życia. Wierzę w możliwość dobrej współpracy między wsią, gminą i powiatem. Takie porozumienie z pewnością da wzajemne - finansowe, kulturalne i turystyczne korzyści.
Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem, zapewniam, że nadal będę wspierała wszelkie inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa na powiatowych drogach: naprawę dróg i budowę chodników. Będę zabiegała o to, by głos ludzi starszych i chorych był dobrze słyszany w powiecie, by nie musieli samotnie walczyć o godne życie.
Jestem człowiekiem aktywnym, związanym z lokalną społecznością, który zna jej potrzeby
i bolączki. Chcę sprawiać swoją pracą, by w całym powiecie żyło się lepiej.
Działania na rzecz dobra wspólnego były i są moją pasją życiową, realizacji której poświęcam znaczną część swojego życia.


Zdjęcie


Chróścina