Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


ważne informacje dla rolników

Każdy rolnik, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. W tym celu powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek:
  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza, wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza, wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę limitu określa się w następujący sposób:
Limit ustala się jako sumę:
1) Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego ( w 2020 roku 1,00 zł/L), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

2) Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku 1,00 zł/L ), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie; (przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku)
  • od dnia 1października do dnia 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie (przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku)
Miejsce składania wniosków
Urząd Miasta i Gminy Góra, ul Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pok. Nr 21, tel. 65 544 36 52
Wnioski wraz z całą dokumentacją można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Góra lub ze strony Urzędu: www.gora.com.pl 


Zdjęcie


Chróścina