Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI


zmiany w zasadach i terminach płatności

Burmistrz Góry wspólnie z Radą Miejską Góry podjęła decyzję o przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 r.* wszystkim przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Góra.
Podatnicy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych nadal mogą korzystać z ulg w postaci odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatku na wniosek.

Wpłat podatków lokalnych można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.
Dane jakie należy umieścić w tytule przelewu: imię, nazwisko, numer decyzji lub rodzaj należności oraz numer raty lub za jaki okres.
W placówce banku PKO Bank Polski nie jest pobierana opłata od wpłat.

Kontakt w sprawie płatności podatków lokalnych, indywidualnego numeru konta oraz ulg podatkowych:
tel. 65 544 36 11; email: kornicka@gora.com.pl
(poniedziałek-czwartek od 7.30 do 14.30 , piątek od 7.00 do 14.00)
Po godz. 14.30 tel. 65 544 36 00 (poniedziałek-czwartek do godz. 15.30)
punkt informacyjny UMiG w Górze; umig.kancelaria@gora.com.pl ;
skrzynka podawcza ePUAP https://epuap.gov.pl/


*Termin płatności z 15 maja dla osób fiz. oraz za kwiecień, maj i czerwiec dla osób prawnych przedłużono do dnia 30.09.2020 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Góry NR XVIII/187/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19


Zdjęcie


Chróścina