Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
INFORMACJA


przepisy dot. sprzedaży oraz spalania paliw stałych

Informujemy o obowiązujących przepisach dot. sprzedaży oraz spalania paliw stałych:
  1. Zakaz sprzedaży miału węglowego: od 1 lipca 2020 r. na terenie całego kraju obowiązuje zakaz sprzedaży miału węglowego o zawartości popiołu do 28 %, zawartości siarki do 1,7 % i zawartości wilgoci do 24 %.
  2. Zakaz sprzedaży węgla brunatnego: od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje zakaz sprzedaży węgla brunatnego dla instalacji poniżej 1MW – czyli dla gospodarstw domowych. Należy pamiętać, iż eksploatacja instalacji przeznaczonej do spalania węgla brunatnego wymaga uzyskania pozwolenia właściwego terytorialnie dla danej lokalizacji organu ochrony środowiska.
  3. Zakaz spalania miału węglowego i węgla brunatnego  Od 1 lipca 2018 r. zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Województwa Dolnośląskiego obowiązuje zakaz spalania węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.


Zdjęcie


Chróścina